Εκλογές 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου Α’ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο του Α’ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης. Τα παιδιά, αφού παρακολούθησαν τις ομιλίες των υποψηφίων, ψήφισαν στον υπολογιστή της αίθουσάς τους, χωρίς κάλπες ή ψηφοδέλτια, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Electobox.

Με την εποπτεία ενός μέλους της εφορευτικής επιτροπής, που βρισκόταν στο τμήμα τους, υποψήφιοι, ψηφοφόροι και εφορευτική επιτροπή συνεργάστηκαν άψογα με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα και με τάξη.

Την Τετάρτη 12/10/22 το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και μετά από ψηφοφορία εξελέγησαν:

Πρόεδρος: Μαρία-Ελένη Τσακώνη

Αντιπρόεδρος: Αλέξιος-Μάριος Λάτσης

Γραμματέας: Ακριβή Βρεττού

Μέλη: Ανδρέας Αλεξόπουλος, Μάριος Γεωργαντάς, Ζωή Γρηγόρη, Ηλίας Καλογείτων, Κωνσταντίνος Καλογείτων, Βασίλης Καραγιάννης, Αντώνης Παπάζογλου, Κωνσταντίνος-Παύλος Παπαϊωάννου, Χρήστος Ταγκαλάκης-Τσακόπουλος, Ναταλία Τσακώνη, Σωκράτης Φερρούς και Κωνσταντίνος Χορέβας.

Εκλογές για την ανάδειξη 5μελών Μαθητικών Συμβουλίων

Οι εκλογές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα σχολεία για την ανάδειξη πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων αποτελούν άριστη ευκαιρία, ώστε οι μαθητές να εκθέσουν τις απόψεις τους, να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες και να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

Συγκεκριμένα, από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2022 οι μαθητές όλων των τάξεων του Α΄ Αρσακείου- Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης ψήφισαν ανά τμήμα και εξέλεξαν τα πενταμελή Μαθητικά τους Συμβούλια για το σχολικό έτος 2022-23.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: