Εορτασμός των Ταξιαρχών – Τιμή στους ευεργέτες

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Γυμνάσια Εκάλης γιόρτασαν τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ο εορτασμός, ο οποίος έχει καθιερωθεί από τα Σχολεία μας, για να τιμηθούν οι μεγάλοι ευεργέτες τους, Απόστολος και Αναστασία Αρσάκη και Μιχαήλ και Ελένη Τοσίτσα, περιελάμβανε την τέλεση Αρτοκλασίας και Μνημόσυνο για τους ευεργέτες των Αρσακείων Σχολείων. Τις ακολουθίες τέλεσε ο αιδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Ελισαίος Κυνούσης. Ακολούθησε ομιλία από δύο μαθητές του Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κ. Αναστασίας Ανέστη, θεολόγου.  Στην ομιλία τους αναφέρθηκαν τόσο στην ορθόδοξη θεολογία και παράδοση σχετικά με τους Αγγέλους όσο και στην ιστορία των Αρσακείων και την προσφορά τους στην παιδεία και την εκπαίδευση, από την ίδρυσή τους (1836) μέχρι σήμερα. 

Τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία γιορτάζουν και θυμούνται… Μνήμη Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα*

Κάθε χρόνο, στα Τοσίτσεια Σχολεία, στις 8 Νοεμβρίου, τελείται μνημόσυνο στη μνήμη των ευεργετών Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα και Αποστόλου Αρσάκη. Εκατόν πενήντα και πλέον χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου Τοσιτσείου Σχολείου οι μαθητές εξακολουθούν να τιμούν τους ευεργέτες τους.

Στους επικήδειους που εκφώνησαν διακεκριμένες προσωπικότητες της εποχής για την Ελένη Τοσίτσα και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Αιών» (έτος ΚΗ΄, φύλλο 2111/11/4/1866) αποτυπώνεται ο σεβασμός των Ελλήνων για τη μεγάλη κυρία.

«Και ιδού λοιπόν, αδελφοί, όπερ εν αρχή ελέγομενˑ ιδού η Ελένη Τοσίτσα, σκορπίσασα τον υπό τής Θείας Πρόνοιας διαπιστευθέντα αυτή πλούτον, ουχί από επιδεικτικής διαθέσεως και ασκόπως εις έργα πρόσκαιρα και μάταια, άδοξα ή μικρού λόγου άξια, αλλ’ από πάσης ευσεβούς προαιρέσεως και σκοπιμώτατα εις έργα χρήσιμα, ένδοξα και μεγάλα, εις έργα κοινωφελή, εις ανεγέρσεις ναών, εις οικοδομάς σχολείων, εις περίθαλψιν πενήτων και απόρωνˑ ο έστιν ιδού η Ελένη Τοσίτσα, εν ω εσκόρπισεν τον πλούτον, επλούτησεν αυτή εν έργοις καλοίς, κατά την τού Αποστόλου παραγγελίαν, και έχει την δικαιοσύνην αυτής μένουσαν εις αιώνα τον άπαντα», είπε γι’ αυτήν ο Κωνσταντίνος Κοντογόνης, καθηγητής τής Θεολογίας.

«Αλλά και την χριστιανικήν εκπαίδευσιν και αγωγήν τού γυναικείου φύλου, ιδίως επόθησεν η φιλάγαθος αυτή γυνή, διότι σφοδρώς ησθάνετο την εθνικήν ταύτην ανάγκην, πεπεισμένη ότι άνευ μητέρων αγαθών και οικογενεικής αγωγής είναι αδύνατον να ευδαιμονήσῃ ποτέ το έθνος ημών», είπε ο Λέων Μελάς αποχαιρετώντας τη μεγάλη ευεργέτιδα εκ μέρους τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

«Ο σπείρων επ’ ευλογίαις, επ’ ευλογίαις και θερίσει», λέει ο Απόστολος Παύλος στην Β΄ Επιστολή του προς Κορινθίους. Και με τις ευλογίες αυτές η αγαθή ψυχή τής Ελένης Τοσίτσα θα βρίσκεται πάντα ανάμεσα μας, όσο τα νέα παιδιά θα συνεχίσουν να δέχονται τους καρπούς της παιδείας στο Σχολείο που της οφείλει την ύπαρξή του.

Παναγιώτα Αν. Ατσαβέ

φιλόλογος – ιστορικός

*Απόσπασμα από κείμενο δημοσιευμένο στον ιστότοπο https://history.arsakeio.gr/. Διαβάστε όλο το κείμενο πατώντας εδώ.