Σκακιστικό πρόβλημα 3

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο (2) κινήσεις [#2] (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Arnoldo Ellerman

Die Schwalbe, 1933

«Πλανήτης γη, το κοινό μας σπίτι»

Εργαστήριο Δεξιοτήτων-Περιβάλλον, Α’ Γυμνασίου

Τα τμήματα Α1 και Α3 του A’ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων του α’ τετράμηνου, «Πλανήτης Γη, το κοινό μας σπίτι»έφτιαξαν, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Καλλιτεχνικών κ. Κυριακής Πρεβενιού, 4 επιτραπέζια παιχνίδια για το περιβάλλον, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Αρχικά διαβάστηκαν και συζητήθηκαν οι προτάσεις όλων των παιδιών για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν: 

  • Βιοκλιματική αρχιτεκτονική- μείωση της ενέργειας στο σπίτι και στο Σχολείο
  • Τι είναι το οικολογικό μας αποτύπωμα και πως μπορούμε να το μειώσουμε;
  • Ανακύκλωση υλικών: πρώτη ύλη
  • Νερό, το πολύτιμο αγαθό

Μετά από ψηφοφορία, επιλέχθηκε να υλοποιηθεί η ιδέα που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και, με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, κατασκεύασαν τα παιχνίδια στο Εργαστήριο Καλλιτεχνικών του Σχολείου.


Το τμήμα Α1 έφτιαξε το «Σβήσε τη λάμπα», ένα παιχνίδι μνήμης για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και το «Recycle Bell», ένα παιχνίδι για τη σωστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το τμήμα Α3 δημιούργησε «Το παιχνίδι της Ανακύκλωσης», ένα παιχνίδι που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει για τη σωστή χρήση των κάδων ανακύκλωσης αλλά και τη σημασία της ανακύκλωσης σε όλα τα υλικά, και το παιχνίδι «Οικολογικά Μυστήρια», που στόχο έχει να βρεθεί ο ένοχος που βλάπτει το περιβάλλον είτε αυτό είναι στην πόλη, στον χώρο του Σχολείου, είτε είναι στο δάσος, στις λίμνες και στα ποτάμια.

Το τετράμηνο έκλεισε με τους μαθητές να παίζουν με τα πρωτότυπα, διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, που οι ίδιοι έφτιαξαν.

Σκακιστικό πρόβλημα 2

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο (2) κινήσεις [#2] (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Paul Charles Morphy

The New York Clipper, 1856

Σκακιστικό πρόβλημα 1

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο (2) κινήσεις [#2] (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Otto Georg Edgar Dehler

Neue Welt, 1919

Σκάκι: ο βασιλιάς των παιχνιδιών

Με στόχο την εξάσκηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, τη συνέπεια και την πειθαρχία, τη μεθοδικότητα και την ευελιξία στη σκέψη, την καλλιέργεια της φαντασίας, τη μαχητικότητα και την κοινωνικοποίηση μια νέα δραστηριότητα παίρνει σάρκα και οστά στο Σχολείο μας. Συγκεκριμένα, κάθε Παρασκευή θα αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο ιστολόγιο του σχολείου μας ένα σκακιστικό πρόβλημα του οποίου τη λύση θα βρίσκουν και θα φέρνουν οι μαθητές στο γραφείο της Διεύθυνσης κάθε Δευτέρα νωρίς το πρωί.

Το Σκακιστικό Πρόβλημα

Ένα σκακιστικό πρόβλημα (ή σύνθεση) είναι μια θέση στη σκακιέρα, όπου ζητείται από τον λύτη να επιτύχει κάποιον στόχο, π.χ., να κάνει ματ τον αντί­παλο σε έναν προκαθορισμένο αριθμό κινήσεων ή να βρει την καλύτερη κίνηση που θα του αποφέρει κάποιο υλικό κέρδος.

Για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία πρέπει να διευκρινιστεί ότι στα περισσότερα προβλήματα το ζητούμενο είναι συνήθως το εξής:

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε 2 (ή 3, ή και περισσότερες) κινήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι:

1. Κάνει την πρώτη κίνηση ο λευκός (ονομάζεται κλειδί του προβλήματος και είναι η μοναδική κίνηση που λύνει το πρό­βλημα).

2. Κάνει την κίνησή του ο μαύρος.

3. Παίζει ο λευκός και, ανεξάρτητα με την προηγούμενη κίνηση του μαύρου, επιτυγχάνει το ματ.

Αντίστοιχα στα προβλήματα των 3 κινήσεων έχουμε τις κινή­σεις: Λευκός-Μαύρος- Λευκός-Μαύρος-Λευκός και ματ.

Το 1ο Σκακιστικό Πρόβλημα θα αναρτηθεί στο ιστολόγιό μας αύριο Παρασκευή αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Καλή μας αρχή!

Σημείωση: Ευχαριστούμε πολύ τον καλό συνάδελφο της Πληροφορικής κ. Δημήτρη Παπακωνσταντίνου για το πολύτιμο υλικό που μας παρέχει στο πλαίσιο αυτής της δράσης.