Σκακιστικό πρόβλημα 12

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

A.B.S. – Illustrated London News, 1849

Σκακιστικό πρόβλημα 11

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Miklos S. Locker – Deutsche Schachzeitung, Mar 1968

Σκακιστικό πρόβλημα 10

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

J. G. Campbell – Chess Player’s Chronicle, April 1861

Σκακιστικό πρόβλημα 9

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Miroslav  Svítek – ChessStar, Apr 2009

Σκακιστικό πρόβλημα 8

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Werner Speckmann – Miniature Chess Problems, 1981

Σκακιστικό πρόβλημα 7

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Hellmuth Konrad Laaksonen

Tidskrift för Schack TT 3ο Βραβείο

1946

Σκακιστικό πρόβλημα 6

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Werner Speckmann

Skakbladet

1964

Σκακιστικό πρόβλημα 4

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Murray Marble

Revue d’ Échecs 1908

Σκάκι: ο βασιλιάς των παιχνιδιών

Με στόχο την εξάσκηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, τη συνέπεια και την πειθαρχία, τη μεθοδικότητα και την ευελιξία στη σκέψη, την καλλιέργεια της φαντασίας, τη μαχητικότητα και την κοινωνικοποίηση μια νέα δραστηριότητα παίρνει σάρκα και οστά στο Σχολείο μας. Συγκεκριμένα, κάθε Παρασκευή θα αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο ιστολόγιο του σχολείου μας ένα σκακιστικό πρόβλημα του οποίου τη λύση θα βρίσκουν και θα φέρνουν οι μαθητές στο γραφείο της Διεύθυνσης κάθε Δευτέρα νωρίς το πρωί.

Το Σκακιστικό Πρόβλημα

Ένα σκακιστικό πρόβλημα (ή σύνθεση) είναι μια θέση στη σκακιέρα, όπου ζητείται από τον λύτη να επιτύχει κάποιον στόχο, π.χ., να κάνει ματ τον αντί­παλο σε έναν προκαθορισμένο αριθμό κινήσεων ή να βρει την καλύτερη κίνηση που θα του αποφέρει κάποιο υλικό κέρδος.

Για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία πρέπει να διευκρινιστεί ότι στα περισσότερα προβλήματα το ζητούμενο είναι συνήθως το εξής:

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε 2 (ή 3, ή και περισσότερες) κινήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι:

1. Κάνει την πρώτη κίνηση ο λευκός (ονομάζεται κλειδί του προβλήματος και είναι η μοναδική κίνηση που λύνει το πρό­βλημα).

2. Κάνει την κίνησή του ο μαύρος.

3. Παίζει ο λευκός και, ανεξάρτητα με την προηγούμενη κίνηση του μαύρου, επιτυγχάνει το ματ.

Αντίστοιχα στα προβλήματα των 3 κινήσεων έχουμε τις κινή­σεις: Λευκός-Μαύρος- Λευκός-Μαύρος-Λευκός και ματ.

Το 1ο Σκακιστικό Πρόβλημα θα αναρτηθεί στο ιστολόγιό μας αύριο Παρασκευή αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Καλή μας αρχή!

Σημείωση: Ευχαριστούμε πολύ τον καλό συνάδελφο της Πληροφορικής κ. Δημήτρη Παπακωνσταντίνου για το πολύτιμο υλικό που μας παρέχει στο πλαίσιο αυτής της δράσης.