Σκακιστικό πρόβλημα 17

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Sam Loyd – Detroit Free Press, 21 Jan 1877

Σκακιστικό πρόβλημα 16

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Miklos S. Locker – Skakbladet, 1972

Σκακιστικό πρόβλημα 15

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Aleksandr Aleksandrovich Azhusin – Platov MT, 1970

Σκακιστικό πρόβλημα 14

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Miklos S. Locker – Feladványkedvelők Lapja, 1971

Σκακιστικό πρόβλημα 13

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Nikolaj Aleksandrovich Ivanovskij – Затейник, 1936

Σκακιστικό πρόβλημα 7

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Hellmuth Konrad Laaksonen

Tidskrift för Schack TT 3ο Βραβείο

1946

Σκακιστικό πρόβλημα 6

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Werner Speckmann

Skakbladet

1964

Σκακιστικό πρόβλημα 4

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Murray Marble

Revue d’ Échecs 1908

Σκακιστικό πρόβλημα 3

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο (2) κινήσεις [#2] (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Arnoldo Ellerman

Die Schwalbe, 1933

Σκακιστικό πρόβλημα 2

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο (2) κινήσεις [#2] (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Paul Charles Morphy

The New York Clipper, 1856