Σκακιστικό πρόβλημα 4

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Murray Marble

Revue d’ Échecs 1908