Σκακιστικό πρόβλημα 6

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε δύο κινήσεις #2 (όσο καλά και αν αμυνθεί ο μαύρος).

Werner Speckmann

Skakbladet

1964